Fotogramy

Album „Ludobójstwo UPA na ludności polskiej”     
 
Aby zrozumieć tragiczne i nieludzkie sposoby mordowania oraz torturowania Polaków przez OUN i UPA, należy przeczytać niżej opisany tekst:
 
Ziemia Wołyńska, Podolska i Lwowska usiana jest tysiącami polskich mogił i nasiąknięta niewinną krwią bezbronnych polskich rodzin, pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, często w kościołach podczas modlitwy i przyjmowania komunii świętej. Z tych względów jest to dla narodu polskiego Ziemia Święta i polska, bez względu na to pod czyją administracją będzie się znajdowała. Fotogramy wykonane na podstawie dokumentacji  archiwalnej dra ALEKSANDRA KORMANA i książki pt.  „Stosunek  UPA do Polaków na ziemiach południowo – wschodnich II Rzeczypospoliej”.
 
Natomiast zdjęcia wykonano na podstawie  tego samego autora (dra Aleksandra Kormana) i albumu pt. Ludobójstwo UPA na ludności polskiej”.     
Ta dokumentacja stanowiła umiejscowienie i dokładny opis pomordowanych ludzi na podstawie rozpoznania świadków z podaniem opisanych adresów.
 
Poniżej przedstawiamy wspomniane fotogramy:

 

Komentarze są wyłączone.